provozní podmínky

V celém areálu platí pravidla FIS pro pohyb na sjezdových tratích.

(PDF, ke stažení)

Provozní doba je od 9.00 do 16.00.
 

Smluvní přepravní podmínky - Provozní řád

 
Všeobecné podmínky :
 
 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz vleků a LD a využití sjezdových tratí ve vymezeném rozsahu ( Skiareál Boží Dar - Neklid )
 2. Účastník, návštěvník provozu lyžařského vleku, LD a sjezdovek je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařských vleků, LD a sjezdovek Skiareálu Boží Dar - Neklid
 3. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu  a jeho pověřeným osobám.
 4. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník Skiareálu Boží Dar – Neklid a Horské Služby.
 
Provoz vleků a LD :             
 
 1. Provoz vleků a LD je závislý na sněhových a povětrnostních podmínkách.
 2. Pravidelný provoz vleků a LD pro veřejnost je v zimních měsících denně v době od 9,00 do 16,00 ( 16,30 ) Provozovatel si vymiňuje nárok na změnu pracovní doby
 3. Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu.
 4. Účastník přepravy je povinen zejména: a) mít u sebe platnou jízdenku a na požádání ji oprávněné osobě  provozovatele ukázat b) pře nástupem na vlek a LD projít odbavovacím turniketem c) dbát pokynů oprávněné osoby
 5. Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka časová nebo opravňující návštěvníka k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu.
 6. Náhradu jízdného  nebo jeho části provozovatel návštěvníkovi poskytne v případě přerušení dodávky elektrické energie trvající déle jak dvě hodiny v celém areálu. V jiných případech se jízdné nenahrazuje.
 7. Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení provozního řádu pro provoz vleků a LD nebo sjezdové tratě. Jízdenky jsou nepřenosné na jinou osobu!
 8. Jednotlivé vlečné zařízení ( POMA ) je oprávněn užívat vždy pouze jeden návštěvník. Přeprava dětí do 6 let věku, které nejsou schopné samostatné jízdy na vleku, je povolena pouze na dvojmístném vlečném zařízení v doprovodu dospělé osoby. 
 9. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
 10. Využití vleku může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.
          
Provoz sjezdové trati :                                                           
   
 1.  Sjezdová trať je v provozu v době provozu lyžařských vleků a LD.
 2.  Úprava sjezdové trati se provádí převážně po skončení provozu vleku. Z toho důvodu je sjezdová trať v době od 16,15 ( 16,45 ) hodin uzavřena a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovky, protože hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné  úpravě sjezdové trati může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém    případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem. 
 3. Za provozu sjezdovky může dojít k zasněžování sjezdovky technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena plůtkem nebo sítí. Při provozu techniky musí návštěvník  sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat při tom  další návštěvníky.
 4. Na sjezdové trati se návštěvníci ( lyžaři, snowboardisté ) pohybují na  vlastní nebezpečí.
 5. Chování  lyžařů a snowboardistů  na sjezdových tratích popisuje „10 pravidel FIS
 6. Bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdové trati  jakékoliv překážky nebo sněhové tvary.
 7. Platí zákaz jízdy mimo sjezdové tratě v lese
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů v určené části sjezdové trati. Organizátor akce musí  zajistit bezpečný provoz na sjezdové trati.
 9. Při výuce lyžování odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších  návštěvníků.
 10. Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů  oprávněných osob provozovatele nebo pracovníků Horské služby.
 11. Při  porušení těchto pravidel  a pokynů oprávněných osob může být návštěvník  vyloučen z přepravy na vlecích a LD a z využití sjezdové trati 
 12. a je plně  odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám způsobí.
    
 
Platnost provozního řádu :
Tento provozní řád platí od 1.12.2010
 
Skiareál Boží Dar - Neklid  1.12.2010

Novinky

Aktuality pro sezónu 2017/2018

Novinkou pro nadcházející sezónu 2017/18 je dětský pás a vybavený dětský park na sjezdovce Hranice. Zasněžování na sjezdovce VL 500 a terenní úpravy na... více

Akce

Retro Jam 2018 - Neklid

V sobotu 24.3.2018 se po roce vrací legendární Retro Jam a bude to zase velký! více

Video

Mapa

Mapa

MENUX